PRACOWNIA ARTETERAPII

W tej pracowni wykorzystujemy szeroki wachlarz metod i technik arteterapii, poczynając od jej podstawowych form podstawowych, takich jak rysunek oraz malarstwo, poprzez rzeźbę w różnego rodzaju masach, papieroplastykę, wydzieranki, kolaż wielu materiałów, jak również biblioterapię, teatroterapię czy filmoterapię. Obcowanie i doświadczanie sztuki w takich formach stwarza uczestnikom warunki do zdystansowania się do rzeczywistości oraz spraw bieżących. Umożliwia to odreagowanie i zmniejszenie napięcia psychofizycznego, a daje energię, aktywność jak i relaks. Uczestnicy podczas udziału w zajęciach z arteterapii rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość czy zdolność twórczą.

sds-pewel-wielka-pracownia-arteterapii-01
sds-pewel-wielka-pracownia-arteterapii-03

W trakcie zajęć mogą pozytywnie doświadczać jak i wyrażać siebie oraz innych. Ich aktywny udział w procesie twórczym daje pozytywne doświadczenie sztuki, poczucie sprawstwa, podnosi samoocenę i zwiększa pewność siebie. Arteterapia pomaga usprawniać małą i dużą motorykę, udoskonala koordynację wzrokowo-ruchową również słuchowo-wzrokową, mobilizuje do doskonalenia sumienności, dokładności, koncentracji. Celem arteterapii w naszym ośrodku jest również wspieranie wiary we własne możliwości i umiejętności. Uczestnicy dzięki pracy zespołowej integrują się z grupą i realizują wspólne zadania.

sds-pewel-wielka-pracownia-arteterapii-02