PRACOWNIA TERAPII NATURĄ

KONTAKT Z PRACOWNIĄ:
goroterapia@gmail.com

W Pracowni Edukacyjnej podopieczni w poznają zagadnienia związane z wiedzą o otaczającym świecie, rozwijają swoje umiejętności i aktywność życiową.

-Warsztaty twórczej edukacji - dzięki zajęciom dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników poznajemy zagadnienia związane z przyrodą, geografią i sztuką. Podopieczni uczą się i doskonalą umiejętności czytania, pisania oraz liczenia. Dzięki zabawie, rozwiązywaniu rebusów, krzyżówek czy zadaniom graficznym (wykreślanki, kolorowanki, wycinanki) rozwijają zdolności grafomotoryczne, rozpoznają figury geometryczne i kolory. Na zajęciach powstają prace plastyczne inspirowane porami roku, świętami, wydarzeniami lub przeżyciami. Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe i dzięki temu podopieczni zdobywają podstawową wiedzę z zakresu obsługi programów oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Edukacja Goroterapia 2
Edukacja SDS 3
Edukacja SDS 4
Edukacja SDS 6
Edukacja SDS 8

-Góroterapia www.goroterapia.pl - realizowany w pracowni edukacyjnej program „Góroterapia” wykorzystuje środowisko górskie do działań edukacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych. Terapia górami opiera się na wykorzystaniu wiedzy na temat środowiska górskiego, w celu osiągnięcia pozytywnych zmian w określonej grupie lub u konkretnej osoby. Góroterapia pozytywnie wpływa na funkcjonowanie niemal wszystkich sfer fizycznych i psychicznych człowieka, bowiem dzięki racjonalnej aktywności podnosi ogólną sprawność, poprawia wydolność organizmu oraz wpływa na koordynację ruchową. Dzięki wspólnym zajęciom w terenie integrujemy się jako grupa mająca te same cele, współdziałamy, trenujemy orientację w przestrzeni, uczymy się zasad bezpiecznej wędrówki oraz nabywamy konkretne umiejętności społeczne. Wycieczki pozwalają poznać piękno naszych gór, zasady poruszania się po szlakach turystycznych i odwiedzać klimatyczne schroniske. Z góroterapią skojarzone są turystyka, krajoznawstwo i trekking, a ich formy dostosowywane są do indywidualnych możliwości oraz potrzeb rozwojowych uczestników. W góroterapii wykorzystujemy inne formy terapii zajęciowej takie jak filmoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych, a także pogadanki, zabawy i konkursy tematyczne. W zajęciach stosujemy wszelkie działania wpływające na rozwój osoby a ich zastosowanie zależy od konkretnych celów nakierowanych na podnoszenie jakości życia. Naszym hasłem jest „Zdrowie i szczęście na wysokim poziomie !”.

sds-pewel-wielka-szyndzielnia-klimczok-08
sds-pewel-wielka-szyndzielnia-klimczok-10