TERAPIE, ZAJĘCIA I WARSZTATY

Gitara

Zajęcia muzyczne

Pracownia muzyczna to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i cieszyć się muzyką na różne sposoby. Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka, która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na stan psychiczny.

Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji, oraz pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Zajęcia w pracowni muzycznej pomagają w radzeniu sobie ze stresem i tremą, w przełamywaniu barier i osobistych ograniczeń.

Uczestnicy śpiewając, biorą udział w uroczystościach w ŚDS oraz w innych przeglądach, imprezach i konkursach muzyczno- artystycznych. Podczas takich zajęć uczestnicy poznają wiele ciekawych form i metod wyrażanie emocji, przeżyć, doskonalą pamięć, słuch, rozwijają swoje talenty wokalne i sceniczne, rozbudzają wyobraźnię, pokonują swoje ograniczenia i bariery społeczne. Zajęcia muzyczne dają tez możliwość integracji poprzez pracę zespołową.

Zajęcia sportowe

Nadrzędnym celem zajęć sportowych jest podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz rozwijanie cech motorycznych i koordynacji ruchowej. Ponadto usprawniamy elementy ruchowe pozwalające uczestniczyć w walce sportowej podczas różnego rodzaju zawodów sportowych, olimpiad specjalnych czy też spartakiad. Zajęcia te odbywają się na Sali gimnastycznej, na orliku, boisku oraz w terenie czy to na siłowni zewnętrznej czy to na trasie spacerowej po lesie. Uczestnictwo w tego rodzaju aktywności w znacznym stopniu przyczynia się do licznych sukcesów sportowych naszych podopiecznych na arenie całej Polski.

sds-pewel-wielka-zajecia-sportowe-01

Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie dostosowane są do umiejętności i potrzeb uczestników. Prowadzone są przez opiekunów o odpowiednich kwalifikacjach. Ukierunkowane na oswojenie ze środowiskiem wodnym (wydechy do wody, otwieranie oczu pod wodą itp.), ćwiczenia ogólnorozwojowe nóg i rąk w odciążeniu i przeciw oporowi wody, oraz gry i zabawy ruchowe w wodzie. Osoby posiadające umiejętność pływania doskonalą technikę. Wyjazdy na basen organizowane są cyklicznie, raz w miesiącu.

sds basen 2
sds-pewel-wielka-zajecia-na-basenie-06
sds-pewel-wielka-zajecia-na-basenie-01

Zajęcia z pieskami

Zajęcia z pieskami/Dogoterapia – zajęcia prowadzone są przez osoby, które kochają zwierzęta i wiedzą w jaki sposób stymulować relację pomiędzy pieskiem i uczestnikiem. Zajęcia nastawione są na przekazywanie i odbiór pozytywnych bodźców, nawiązywanie relacji z pieskiem, uczenie się jego zachowań, rozumienia bez słów i cieszenia się obecnością oddanego przyjaciela. Poznajemy także psie rasy, ich zwyczaje, ulubione zabawy ale przede wszystkim uczymy się mądrej relacji z wesołym czworonogiem.

Pieski sds
Taniec 4

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne to świetna forma zabawy, relaksacji oraz wyzwolenia emocji. To także praca nad ciałem, ruchem i gestem w różnych rytmach oraz stylach muzycznych. Prowadzone przez doświadczonych instruktorów tańca, zajęcia ruchowo-muzyczne dają możliwość poznania swojego ciała, współpracy z partnerem a także dostarczają wiele radości i szczęścia.

Taniec sds 3
Taniec sds1
Taniec sds 2

Zajęcia religijne

Zajęcia religijne prowadzone są przez cały rok i realizowane są poprzez:

-wspólną modlitwę, śpiew, oraz rozmowy na tematy dotyczące religii i wiary

-prelekcje na temat świąt, wydarzeń religijnych, świętych kościoła, oraz wszelkich tematach z tym związanych

-uczestnictwie we mszy świętej, drogach krzyżowych, dla chętnych możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i kontaktu z księdzem

-odwiedzaniu kościołów oraz miejsc ważnych z punktu widzenia wiary (np. sanktuaria, kapliczki, cmentarze)

-

Religia 2

-wykonywanie prac plastycznych, branie udział w konkursach i zgadywankach na tematy religijne

Religia 1
Religia 3
Religia 4
Matyska