PRACOWNIA STOLARSKA

Na pracowni stolarskiej podopieczni uczą się prostych czynności związanych z wykonywaniem prac w różnych materiałach, głównie w drewnie. Wykonujemy prace techniczne i dzięki temu osiągamy coraz większą samodzielnoć, a tym samym jesteśmy coraz bardziej zaradni w życiu. Na pracowni powstają karmniki dla ptaków, szopki bożonarodzeniowe, zabawki, upominki i wiele innych przedmiotów. Posługiwanie się ręcznymi narzędziami, elektro-narzędziami do obróbki drewna i rinnymi przedmiotami odbywa się zawsze w sposób bezpieczny i pod ścisłą kontrolą odpowiedniej osoby. Dzięki temu nabywamy praktyczne umiejętności, które są przydatne w różnych sytuacjach życiowych. Naszym hasałem jest „Praktyczne umiejętności !”.

Stolarnia 1
sds-pewel-wielka-pracownia-stolarska-05
Stolarnia 2
sds-pewel-wielka-pracownia-stolarska-04