Szkolenie pracowników ŚDS p.n.”Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii niemówiących”

28 sierpnia, 2020

W dniu 28 sierpnia 2020 roku pracownicy (8 osób) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej wzięli udział w szkoleniu pod nazwą "Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących". Szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni, a prowadzone było przez panią mgr Annę Kuśmierską (pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, nauczyciel dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężeniami).

IMG_20200830_140037341
IMG_20200830_140003609

MÓWik (wersje Standard, PRO i PRO Plus) to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz ponad 10 000 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych (źródło: www.mowik.pl).

IMG_20200828_111130097
IMG_20200828_111048418
Mówik 2

MÓWIK ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim. Każdy egzemplarz oprogramowania jest wyposażony w tablice startowe, które mogą być dowolnie rozwijane na potrzeby użytkownika (źródło: www.mowik.pl).

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, a Ośrodek został wyposażony w dwa tablety z zainstalowanym oprogramowaniem MÓWIK.

Mówik 4
Mówik 3
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY